زمان انتشار: ۱۳۹۰ شنبه ۲ مهر ساعت 14:20 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۷/۲۹ ساعت 09:18    تعداد بازدید: 9683    کد مطلب: 1938

مقررات مربوط به تأیید استراحت پزشکی بیمه شدگان


در تمامی گواهی های استراحت پزشکی باید نوع بیماری و مدت بستری در بیمارستان و یا استراحت در منزل به تفکیک و صراحت مشخص شده باشد

 

 
   
  • گواهی های استراحت پزشکی که در هر نوبت هفت روز یا کمتر باشد (و جمع آنها در طول سال از 15 روز بیشتر نشود)، براساس گواهی پزشک معالج قابل قبول است.
   
  • اگر گواهی استراحت پزشکی در یک نوبت بیش از هفت روز باشد، اعتبار آن باید به تأیید پزشک معتمد برسد.
   
  • اگر جمع گواهی های استراحت پزشکی در طول سال از 15 روز تا 60 روز باشد، باید به تأیید پزشک معتمد برسد
   
  • استراحت های ایام بارداری باید به تأیید پزشک معتمد برسد.
   
  • استراحت های بیش از 60 روز بجز استراحت های بارداری و زایمان در طول سال باید به تأیید شورای پزشکی برسد.

 


  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha