زمان انتشار: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۲ مرداد ساعت 09:51 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۵/۲۲ ساعت 09:53    تعداد بازدید: 716    کد مطلب: 64247

مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان اعلام کرد:
ضوابط و مقررات مربوط به تایید استراحت پزشکی بیمه شدگان تامین اجتماعی
مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان با اعلام ضوابط و مقررات مربوط به تایید استراحت پزشکی بیمه شدگان گفت: آگاهی بخشی از قوانین سازمان تامین اجتماعی به مخاطبین، مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی را کاهش می دهد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر علی محمدی با بیان اینکه در تمامی گواهی های استراحت پزشکی باید نوع بیماری، مدت بستری و تاریخ صدور در بیمارستان و یا استراحت در منزل به تفکیک و صراحت مشخص شده باشد، اظهار داشت: گواهی های استراحت پزشکی که در هر نوبت هفت روز یا کمتر باشد، براساس گواهی پزشک معالج قابل قبول است.
وی تصریح کرد: اگر گواهی استراحت پزشکی در یک نوبت بیش از هفت روز باشد، اعتبار آن باید به تأیید پزشک معتمد برسد.
دکتر محمدی با اشاره به مدت قید شده در گواهی نیز یادآور شد: استراحت های بیش از ٦٠ روز به جز استراحت های بعد از بارداری و زایمان در طول سال باید به تأیید شورای پزشکی برسد.
وی در خصوص استراحت هایی که نیاز به تایید پزشک معتمد دارد، اظهار داشت: اگر جمع گواهی های استراحت پزشکی در طول سال از ١٥ تا ٦٠ روز باشد و همچنین استراحت های ایام بارداری باید به تأیید پزشک معتمد برسد.
وی دانستن قوانین و مقررات سازمان را از حقوق اساسی و مهم شهروندی دانست و گفت: بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی محق هستند به قوانین و مقررات و دستورالعمل هایی که حقوق و تکالیف آنان را نسبت به این سازمان بیان می کند، دسترسی داشته باشند.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha