کد خبر: 15874
کارگزاری 95 یاسوج

مسئول کارگزاری : محر اب لرکی

نشانی : یاسوج _ خیابان معلم 2 _ پایین تر از شعبه تامین اجتماعی یاسوج

تلفن و نمابر : 33233958

 

فعالیت ها و وظایف :

                        * صدور و تمدید اعتبار دفترچه های درمانی

                        * صدور فیش پرداخت حق بیمه

                        * دریافت سی دی و انجام امور اینترنتی دریافت لیست حق بیمه

                        * ارایه اینترنتی کارنامه سوابق حق بیمه

                        * انجام مقدمات مربوط به انعقاد قرارداد با بیمه شدگان جدید